ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

นางพาน เผิง ภริยาท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเช้าเยี่ยมสภาสตรีแห่งชาติ

วันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมานางพาน เผิง ภริยาท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเช้าเยี่ยมสภาสตรีแห่งชาติและได้พูดคุยสนทนาอย่างสนิทสนมกับ ดร……

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...