ข่าวสารสถานทูต

อื่นๆ...

เอกอัครราชทูตหลู่ย์ เจี้ยนให้การต้อนรับนายเซี่ย เจิ้งอี้ เลขาธิการเมืองหยางโจว

ข่าวสารประเทศจีน

อื่นๆ...